Phần mềm bình trang Prinect Signa Station 2017 Full

Prinect Signa Station là một ứng dụng của hãng Heidelberg cho phép bình trang điện tử với tài liệu PDF. Với ứng dụng này bạn có thể làm việc trực quan, đặt đầy đủ các ký hiệu như Bon và thang kiểm tra màu, các tay sách phức tạp, bao bì, tem nhãn tổng hợp… […]

Hướng dẫn sử dụng PRINECT SIGNA STATION (bài 1)

S1

Giới thiệuPrinect Signa Station là một ứng dụng cho phép bình trang điện tử với tài liệu PDF. Với ứng dụng này bạn có thể làm việc trực quan, đặt đầy đủ các ký hiệu như Bon và thang kiểm tra màu… để sau đó xuất ghi kẽm, ghi phim và in kỹ thuật số.Bài tập […]